עונש על דריסת הולך רגל במעבר חציהלהלן פסק דין בנושא עונש על דריסת הולך רגל במעבר חציה:

פסק דין

בפני ערעור על פסק דינה של כב' השופטת וישקין אטליא, מיום 25.02.07.
ביהמ"ש השלום לתעבורה - פתח תקוה, בתיק -ת.ד. 2403/06.

הערעור נסוב על חומרת העונש בלבד.

העבירות בהן הורשע המערער, לאחר הודייתו-

 1.      אי קיום הוראה בדבר הולכי רגל במעבר חצייה- עבירה על תקנה 67 לתקנות התעבורה.
 2.      נהיגה בקלות ראש- עבירה על סעיף 62(2) לפקודת התעבורה +סעיף 38(2) לפקודת התעבורה.
 3.      גרימת תאונה בה נפגע אדם חבלה של ממש ונגרם נזק- עבירה על תקנה 21 (ב) לתקנות התעבורה+ סעיף 38 לפקודת התעבורה.מעובדות כתב האישום עולה כי-
ביום 15.05.2006, בשעה 18:05 לערך, נהג המערער, ברחוב תל חי בכפר סבא, מכיוון צפון לדרום.
אותה שעה, במעבר החצייה, חצתה משמאל למין כיוון נסיעת המערער, הולכת רגל בשם מיכל חדד, ילידת 1995.
בהגיע המערער למעבר החצייה, לא שם לב לדרך שלפניו, לא הבחין במועד בהולכת הרגל, לא איפשר לה להשלים את החצייה בבטחה, התקרב אליה יתר על המידה ופגע בה.
כתוצאה מהתאונה נחבלה הולכת הרגל חבלה של ממש, שבר באגן ימין.

העונש שנגזר על המערער-

 1.      קנס בסך 180 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתם.
 2.      פסילה בפועל למשך 6 חודשים.
 3.      פסילה על תנאי בת 3 חודשים לתקופה של 3 שנים.


לטענת ב"כ המערער, במסגרת כתב הערעור ובע"פ במהלך הדיון-

 1.      המערער הודה ונטל אחריות על התאונה, מדובר בנסיבה מקילה, שכן, הודייתו של המערער בכתב האישום מייתרת את השאלה אם היתה התאונה בלתי נמנעת.
 2.      מרכיב נוסף, שלא בא לידי ביטוי דיו, במסגרת גזר הדין שניתן בביהמ"ש קמא, הינו נסיבותיו האישיות של המערער- המדובר באב ל-5 ילדים, יליד 1932, הנוהג מזה 55 שנים ומלמד כ-44 שנים נהיגה,לחובתו של המערער 11 עבירות תעבורה, לאורך שנות רישונו, ומעולם לא גרם לתאונה עם נפגעים קודם לכן.
 3.      עוד טוען ב"כ המערער כי סיפורו האישי של המערער, הינו סיפור תקומת ישראל בזעיר אנפין: אביו עלה ארצה בתחילת המאה במסגרת "השומר הצעיר". האב נרצח על ידי ערבי בהיות המערער כבן 15, והותיר המערער לבדו עם אימו החולנית ואחותו הקטנה. מאוחר יותר התגייס המערער ל"הגנה" ונלחם על הקמת המדינה.
 4.      המערער כיהן במספר תפקידים בעיריית כפר סבא, המערער הינו אדם מוכר בעירו וזכה על כך לקבל את עיטור הכבוד מראש העיר.
 5.      הוסיף ב"כ המערער וטען כי לפני כ-10 שנים עבר המערער ניתוח לב פתוח ומאז מצבו הבריאותי רופף. המערער נאלץ לעבוד בגילו המבוגר, בכדי לכסות את הוצאות הטיפול הרבות, ומצבו הכלכלי בכי רע, מוכר כנכה 70% וחייב את רכבו בכדי להתנייד.
 6.      בנסיבות התאונה כפי שתוארו, ובשים לב לנסיבותיו האישיות של המערער הרי שסקירת רף הענישה מלמד כי היתה במקרה דנן חריגה משמעותית, וניתן היה להסתפק בעונש המינימום של 3 חודשים בלבד.
 7.      לסיכום ציין ב"כ המערער, כי פסילת רישיון הנהיגה של המערער שוללת ממנו הן את "רגליו" והן את מטה לחמו. לאור נסיבות המקרה ונסיבותיו האישיות של המערער, מבקש ב"כ המערער לבטל את עונש הפסילה בפועל, ותחתיו ייקבע עונש הפסילה המינימאלי ,קרי, 3 חודשי פסילה בפועל.


לטענת ב"כ המשיבה-

מדובר בעונש הולם, נסיבות התאונה שונות לחלוטין - המדובר ברשלנות גבוההמצד המערער, הן מעצם העובדה שמדובר במעבר חצייה והן מתוצאות התאונה , שאינן קלות. מדובר בשבר באגן שנגרם לילדה בת 11, שמעבר לנזק יש בהן כדי להצביע את מידת הרשלנות של המערער.

על אף, שגיליון הרשעותיו אינו חמור, המערער הינו נהג מקצועי, וביהמ"ש קמא ראה לנכון להחמיר עימו בשל מקצועיותו.

בהתייחס לפסיקה שהוגשה על ידי ב"כ המערער, הגיש ב"כ המשיבה רע"פ 3764/05.
אין מקום במקרה דנן להסתפק בענישת המינימום שנקבעה בחוק, במקרה של רשלנות חמורה, כמו המקרה שבפנינו יש להחמיר עם המערער.

לגופו של עניין,
ביהמ"ש קמא, במסגרת גזר דין ארוך ומנומק, התייחס לכלל טענות המערער- בין היתר לחומר הראיות, לחוות דעת המומחה שהוגשה מטעמו, במסגרת הטיעונים לעונש ולנסיבותיו האישיות של המערער.
לאור תמימות הדעים, ביחס לחומרת נסיבות התאונה, אפנה לדבריי ביהמ"ש קמא (גז"ד מיום 26.02.07 עמ' 2) -
"באירוע הנדון בפניי, בהיות הולכת הרגל קטינה, על הנאשם היה להבחין בה מבעוד מועד ולצפות חצייתה. למעשה, הנאשם איחר להבחין בה, בכך רשלנותו ברף גבוה".
העבירה בה הורשע המערער, יש בה כדי לסכן חיי אדם, במקרה כגון אלה, גוברים לא אחת שיקולי ההרתעה על ההתחשבות בנסיבותיו האישיות של המערער.
ביהמ"ש קמא נתן דעתו במסגרת שיקוליו לנסיבות לקולא- אינטרס ההרתעה והאינטרס הציבורי לעומת האינטרס האישי של המערער, וקבע כי האינטרס הציבורי במקרה דנן גובר.
בהתייחס לטענות ב"כ המערער בדבר חומרת העונש, ענישה שיש בה, סטייה ניכרת ממדיניות הענישה-במקרה דנן, ביהמ"ש לתעבורה לא סטה באופן ניכר ממדיניות הענישה המקובלת.

אפנה לדבריי כבוד המישנה לנשיא מ' חשין(כתוארו דאז) ברע"פ 3764/05 בן זויה ורד נ' מדינת ישראל, -

" יתר-על-כן, במקרים של גרימת חבלות אשר אך כפשע ביניהן לבין גרימת מוות, יש הצדקה להקיש מן העונש המינימאלי הקבוע במקרה של גרם מוות ברשלנות תוך שימוש ברכב - הוא עונש של שישה חודשי מאסר בפועל, לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה - ולגזור עונש מאסר בפועל. העובדה כי לעיתים

הקלו בתי-המשפט המחוזיים בעונשם של עבריינים שהורשעו בגרימת חבלות וביטלו עונשי מאסר בפועל אשר נגזרו עליהם, אין בה כדי ללמד על רמת הענישה המקובלת. אדרבא, בית-משפט זה חזר והזהיר את בתי-המשפט המחוזיים לא אחת כי אל להם להקל בעונשם של עברייני תנועה. וכדברי הנשיא שמגר ברע"פ 262/91 וויליאם ארביב נ' מדינת ישראל פ"ד מה (2) 580, 582:
במציאות המצערת שלנו יש להטיל עונשים חמורים ומרתיעים על אלה הפוגעים בבטיחות התנועה בדרכים. מידת הרחמים בה נוהג בית המשפט המחוזי, בהתערבו במידת העונש, כל אימת שבית משפט לתעבורה מנסה לשנות את רמת הענישה המקובלת כדי לנקוט בצעדים עונשיים מחמירים יותר, עלולה, חס וחלילה, להוות פגיעה במשתמשים אחרים בדרך.

כן ראו דבריו בע"פ 4088/90 אביטן ניר נ' מדינת ישראל תק-על 90 (3) 1044:

מן הראוי להדגיש כי המציאות, כביטוייה בהתנהגותם של נהגים לא מעטים בכבישי הארץ, מחייבת נקיטת אמות מידה עונשיות מחמירות יותר. אם העונשים המוטלים בבתי המשפט במקרים דומים קלים יותר מהעונש שנגזר במקרה דנן, מן הנכון לשנות את המדיניות העונשית, כדי שמעשי הרשלנות המסכנים חיי אדם ייענשו כנאות וכדי שיהיה משקל מרתיע משמעותי יותר להתנהגות נלוזה בעת נהיגה".ועל יסוד האמור לעיל, הערעור נדחה.רשימת 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. עישון בהופעה
2. קניית סידורי תפילה - תביעת פיצויים
3. ביצוע פסק דין בבית משפט לענייני משפחה
4. פיצוי על העתקת תמונה באינטרנט
5. העברת הפסדים לשנה הבאה
6. זכויות יוצרים קלישאה
7. הקלה בעונש על הריגה
8. נפילה על מדרגה ברחוב
9. הלכת הפחד
10. יבוא סמים - גזר דין
11. התנגדות לבקשה להזמנת עד
12. תכסיסנות פסולה במכרז
13. רטיבות באמבטיה מהשכנים
14. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ
15. חזקת השיתוף
16. עוולת הנגישה בהליך אזרחי
17. מזונות נכה מהעיזבון
18. אי גילוי עניין מהותי
19. ערעור על חופשה של אסיר
20. אי שמירת מרחק - ביטוח
21. חתימת אדם שאינו יודע קרוא וכתוב
22. תביעה לקביעת אבהות
23. תשלום על שירותי מוקד
24. אחריות קבלן עצמאי בגין תאונות עבודה
25. עבירות מס - ערעור על חומרת העונש
26. בקשת בנק לפסק דין חלקי
27. ביטול כתב אישום הגנה מן הצדק
28. הפרת זכויות יוצרים מחזה
29. קטטה המונית
30. עבירת אי תשלום שכר מינימום
31. היטל ביוב משק גידול חזירים
32. בקשת להפקדת התחייבות עצמית
33. עוגמת נפש בגלל איחור בטיסה
34. היתר בנייה חממות
35. הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת
36. הקצאת מניות - חלוקת דיבידנד - מס הכנסה
37. דרישה לפתוח חיסכון כתנאי לקבלת אשראי
38. החזר דמי ביטוח מוצרי חשמל
39. תחזוקת מעליות
40. הונאות מקרקעין
41. התיישנות תביעת יורשים
42. החזר על שיחות בחו''ל
43. תביעת נזיקין של שחקן כדורגל
44. תביעה למחיקת קנסות
45. מועד החיוב במס עבודות בניה
46. התיישנות דיונית
47. ביטוח סחורה בהעברה
48. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג
49. נזקים נפשיים בעקבות פיגוע
50. שוחד מנהל בית קברות
51. השלמת פרטים בצ'ק
52. השלכת פסולת בניין
53. תקנון מכרז באינטרנט
54. התקנה לקויה של מערכת לרכב
55. זכויות יוצרים בספורט
56. שומה לא מנומקת
57. הודעת הבנק ללקוח באיחור
58. עתירה נגד הפסקת תקציב
59. תביעת שיבוב בגין נזקי מים
60. ביטוח חטיפה
61. פסילת ספרים בגלל עניין טכני
62. הגבלת חופש העיסוק בסיום יחסי עובד מעביד
63. מטען צד - נכה צה''ל
64. ביקורת מס סמויה
65. מכירת מוניטין מס הכנסה
66. דחיית תביעה בגין שטר חוב
67. פסק דין הצהרתי איזון משאבים
68. נפילה לתעלה בכביש
69. תאונה עם רכב שכור של המעביד
70. האם איחור במסירה מהווה ''הפרה יסודית'' של הסכם
71. חניה במקום אסור
72. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל
73. התנאים לפטור מהגשת חוות דעת רפואית
74. החזר על קורס שלא נפתח
75. פסק דין זכיה במכרז
76. ערעור בנושא הסכם השיבוב
77. ועדה פריטטית
78. כיב תריסריון עקב שירות במשטרה
79. ביטוח עבודת קטינים
80. חזקת המודעות
81. גזר דין בעבירת איומים
82. חוב אגרת תיעול
83. מע''מ על שכר טרחת עורך דין
84. צו מניעה בעניין צו קיום צוואה
85. בקשת אסירים לעבור לכלא אחר
86. ביטוח צד ג - נהיגה בשכרות
87. ערובה להוצאות בבית משפט לענייני משפחה
88. עיקול זמני במעמד צד אחד
89. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר
90. תיקון מס' 3 לחוק החברות
91. זכויות הבעל ברכוש המשותף
92. דמי ניהול חנות בקניון
93. קצבת ניידות לקטין החזר הלוואה
94. הקלה בעונש לצעירים ללא עבר פלילי
95. תביעה נגד מכללת גבעת וושינגטון
96. התראה על התפטרות בגלל הרעת תנאים
97. שיקול דעת שיפוטי בביטול פסק דין בהעדר הגנה
98. סעיף שיפוי בהסכם גירושין
99. עונש על הפקרה אחרי פגיעה
100. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון