כללי עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשנ"א-1991כללי עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א(ג) לחוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו-1976 (להלן - החוק), אני קובע לאמור:
1. תקופת האישור (תיקון: תשנ"ו)
אישור לפי סעיף 2א(א) לחוק (להלן - האישור) יינתן לחבר בני אדם בידי פקיד מורשה לתקופה שתסתיים לא יאוחר משנה ושלושה חודשים מתום שנת המס הראשונה שלגביה חל האישור.
2. התנאים לאישור
(א) מתן האישור לחבר בני אדם יותנה במילוי אחד התנאים הבאים:
(1) החבר אינו חב חוב סופי בסכום העולה על 2,000 שקלים חדשים לפי חוק מסים או לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, בשל עבירה על חוק מסים;
(2) החבר חב חוב כאמור, אך הוא קיבל אישור כדין לשלמו בעתיד.
(ב) פקיד מורשה מוסמך להתנות מתן האישור בקבלת מסמכים, פרטים ודיווחים מהמבקש, או מכל אדם אחר.
3. הפסקת תוקף האישור
עלה סכום החוב הסופי שיש לחבר בני אדם על סכום שהוא פי חמישה מהסכום הקבוע בסעיף 2(א)(1), רשאי הפקיד המורשה להודיע בכתב כי תוקף האישור יפוג לפני המועד הקבוע באישור.1 ק"ת תשנ"א, 758; תשנ"ו, 1441.רשימת 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. ביטוח הצפה בבית חרושת
2. ביטוח גניבה פריצה ושוד
3. נזק לרכוש בעקבות חציבת סלעים
4. שייטת 13 - פציעה בגב
5. פיצויים בגין רעש בניה ליד הבית
6. דו''ח מאפיינים לבדיקת שכרות
7. הפרת סימן מסחר מכונת גילוח
8. פנסיית נכות - תקנון קרן מקפת
9. פיצוי על נזקים בדירה שכורה
10. ביטול פסק דין בפשרה - סמכות עניינית
11. כתב ויתור של דיירים בעניין ליקויי בניה
12. חובת ניהול ספר הזמנות
13. שיווק תכשירים רפואיים לא רשומים
14. בקשה לפטור מלהשיב לאשמה
15. חניה באזור פריקה וטעינה
16. תקופת צינון לאחר פרישה משירות המדינה
17. התיישנות קנס חניה
18. אי ניהול ספרים
19. היתר כניסה לישראל לאזרח ירדני
20. העדר סמכות מקומית
21. ממתי מתחילה שלילה
22. הפרת זכות מטפחים
23. כינוס נכסים לביצוע הסכם גירושין
24. זכות וטו של עיתונאי
25. עיכוב ביצוע חלקי
26. תיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט
27. תקלות במכונית חדשה
28. ניסיון חבלה בכוונה מחמירה
29. ביטול צו עיקול זמני על נכסים
30. הטרדה מינית בעבודה - דיון בדלתיים סגורות
31. עצם בגרון בגלל אכילת דג
32. ערעור הארכת מועד ביצוע צו הריסה
33. בקשה להעלאת סכום מזונות
34. שחרור סחורה מהמכס
35. שחרור משכנתא לטובת הבנק
36. אספקת שולחן אוכל באיחור
37. אחריות ספק אינטרנט לפרסומי לשון הרע של גולשים
38. תביעה נגד אל על גניבה ממזוודה
39. ערעור אגרת טלויזיה
40. תביעה של פלאפון נגד לקוח
41. ערעור על צו הרחקה מחברון
42. תאונת עבודה במהלך הרכבת מנופים
43. תביעה של חברת ביטוח נגד מבוטח על חוב
44. ערר מס שבח - אגרה
45. סוכרת תפלה בצבא
46. יום לימודים ארוך בגן חובה
47. ביטוח הצפה מגשם
48. פסק דין מזונות אישה וילדים
49. נפילה של ילד במגלשה בגן ציבורי
50. עתירה לביטול מכרז
51. תביעות בין שכנים בבית משפט לתביעות קטנות
52. ערעור על הרשעה בעבירת אינוס
53. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח
54. חוב טלפון נייד
55. ערעור על ביטול דוחות חניה
56. בקשת רשות ערעור - בוררות
57. נזקים במהלך ביצוע צו חיפוש בבית
58. זכויות עובדים בפירוק חברה לדמי הודעה מוקדמת
59. הסכם אחסנה
60. התיישנות דו''ח על נסיעה באור אדום
61. שימוש במחשב להימורים לא חוקיים
62. אחריות קבלן עצמאי בגין תאונות עבודה
63. נפילה לבור ביוב
64. פטור מארנונה בטעות
65. דיבור בטלפון בזמן נהיגה
66. דמי מזונות תינוק
67. ערעור על החלטת ועדת הערר לפי חוק הנכים
68. התחייבות שלטונית
69. ערר על הכנת תסקיר מעצר
70. מס רכישה מדורג או מס רכישה מלא
71. פסק דין הצהרתי על בעלות במחצית דירה
72. סיווג מכס
73. אחריות על אובדן חפצים אישיים במזוודה
74. תביעה נגד בנק איגוד
75. פיצוי על תלונת סרק על אונס
76. נפילה במדרכה עקב מרצפה בולטת
77. מסמך הבנות להסכם מכירה
78. ביטול החלטה של איגוד השופטים
79. פרישה מוקדמת תנובה
80. לשון הרע באימייל
81. נזקים למבנה תעשיה בשכירות
82. מינוי כונס נכסים זמני
83. תביעה נגד סוכן נסיעות
84. תאונת עבודה עם מסור חשמלי
85. אחריות רשות ציבורית בנזיקין
86. סיבות לדחיית בקשה לפשיטת רגל
87. חובת תום הלב של הבנק
88. השפעה בלתי הוגנת צוואה
89. החזר כספי על רכב חדש
90. עיון חוזר בחלופת מעצר
91. ההבדל בין ''נהיגה בשכרות'' לבין נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים
92. אי הפעלת עונש מאסר על תנאי
93. חתימה על ערבות בהסכם שכירות
94. אחריות משרד החינוך לפציעות בבית הספר
95. מסירת תביעה לבן משפחה
96. ביטול פסילת רישיון ע''י שוטר
97. ראיות לכאורה לשלילת רישיון
98. מהי פגיעה בפרטיות
99. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים
100. חוזה בכירים לעובדי ביטוח לאומי
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון