? כמה חוקים יש בישראל
להלן רשימת החוקים בישראל לפי סדר הא"ב:
  1. חוק אוויר נקי, התשס''ח-2008

  2. חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ''ה-1985

  3. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ''ד-1994

  4. חוק איגודי ערים, תשט''ו-1955

  5. חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ''ז-1997

  6. חוק אימוץ ילדים, התשמ''א-1981

  7. חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תש''י-1949

  8. חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ''ג-1993

  9. חוק איסור אלימות בספורט, התשס''ח-2008

  10. חוק איסור גידול חזיר, תשכ''ב-1962

  11. חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ''ג-1983

  12. חוק איסור הכחשת השואה, התשמ''ו-1986

  13. חוק איסור הלבנת הון, התש''ס-2000

  14. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס''א-2000

  15. חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ''ג-1993

  16. חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור, התשנ''ח-1998

  17. חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס''ח-2008

  18. חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה), התשנ''ט-1999

  19. חוק איסור לשון הרע, תשכ''ה-1965

  20. חוק איסור מימון טרור, התשס''ה-2005

  21. חוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים (תיקוני חקיקה), התשס''ח-2007

  22. חוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס''ז-2006

  23. חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס''ח-2007

  24. חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), התשנ''ח-1997

  25. חוק אכיפת פסקי-חוץ, תשי''ח-1958

  26. חוק אכסון עולים בדירות שכורות, התשל''ה-1974

  27. חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח, תשי''ד-1954

  28. חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ''א-1991

  29. חוק אמנת האיגוד הבינלאומי לפיתוח, תשכ''א-1960

  30. חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, התשס''ח-2008

  31. חוק אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח, תשל''ו-1976

  32. חוק אמנת החברה הבין-אמריקנית להשקעות, התשמ''ו-1986

  33. חוק אמנת החברה הבינלאומית למימון, תשט''ז-1956

  34. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי''ד-1954

  35. חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס''ה-2005

  36. חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד, תש''י-1950

  37. חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת-עם, תש''י-1950

  38. חוק בחירות לגופים ציבוריים, תשי''ד-1954

  39. חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ''ד-1994

  40. חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש''ן-1989

  41. חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), התשנ''ז-1997

  42. חוק ביטוח רכב מנועי (הוראת שעה), התשנ''ז-1996

  43. חוק ביטול עונש מלקות, תש''י-1950

  44. חוק בית דין לעבודה, תשכ''ט-1969

  45. חוק בית המשפט לימאות, תשי''ב - 1952

  46. חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ''ה-1995

  47. חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל''ו-1976

  48. חוק בית העצמאות,התשס''ט-2009

  49. חוק בית התפוצות, התשס''ו-2005

  50. חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה), התשס''ב-2002

  51. חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס''ד-2004

  52. חוק בנק ישראל, התש''ע-2010

  53. חוק בנק ישראל, תשי''ד-1954

  54. חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש''ע-2010

  55. חוק בשר ומוצריו, התשנ''ד-1994

  56. חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט''ז-1956

  57. חוק בתי דין מינהליים, התשנ''ב-1992

  58. חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ''ה-1995

  59. חוק בתי הדין הדתיים (מנהל בתי הדין) (תיקוני חקיקה), התשס''ח-2007

  60. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ''ג-1962

  61. חוק בתי הדין השרעיים (אישור מינויים), תשי''ד-1953

  62. חוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ''ד-1984

  63. חוק בתי יד לבנים, התשס''ז-2007

  64. חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש''ס-2000

  65. חוק בתי-דין דתיים (מניעת הפרעה), תשכ''ה-1965

  66. חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (הוראות מיוחדות), תשכ''ז-1967

  67. חוק גיל הנישואין, תש''י-1950

  68. חוק גיל פרישה, התשס''ד-2004

  69. חוק גימלאות לנושאי-מישרה ברשויות השלטון, תשכ''ט-1969

  70. חוק גני רמת הנדיב, תשי''ח-1958

  71. חוק גנים בוטניים, התשס''ו-2006

  72. חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ''ח-1998

  73. חוק דוד בן-גוריון, תשל''ז-1976

  74. חוק דם טבורי, התשס''ז-2007

  75. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ''ח-1998

  76. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ''ד-1993

  77. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ''ג-1993

  78. חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש''ס-2000

  79. חוק דמי מחלה, תשל''ו-1976

  80. חוק האגודות העותומניות מס 121

  81. חוק האזרחות (הוראת שעה), התשנ''ח-1998

  82. חוק האזרחות (תיקון מס' 4), תש''ם-1980

  83. חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס''ג-2003

  84. חוק האזרחות, תשי''ב-1952

  85. חוק האזרחים הותיקים, התש''ן-1989

  86. חוק האחריות למוצרים פגומים, תש''ם-1980

  87. חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, התשס''ד-2004

  88. חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי''ג-1953

  89. חוק האפוטרופוס הכללי, תשל''ח-1978

  90. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ''א-1961

  91. חוק הארכיונים, תשט''ו-1955

  92. חוק הארכת מועדים, תשל''ה-1974

  93. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ''ח-1988

  94. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש''ן-1990

  95. חוק הבוררות, תשכ''ח-1968

  96. חוק הבחירות (אישור תקפם של חוקים), תשכ''ט-1969

  97. חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי''ט-1959

  98. חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ''ט-1969

  99. חוק הבטחת הכנסה, התשמ''א-1980

  100. חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ''ה-1995

  101. חוק הביקורת הפנימית, התשנ''ב-1992

  102. חוק הבלו על דלק, תשי''ח-1958

  103. חוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם) (הוראת שעה), התשנ''ג-1993

  104. חוק הבנקאות (רישוי), התשמ''א-1981

  105. חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ''א-1981

  106. חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ''ג-1983

  107. חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ''ו-1996

  108. חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס''ה - 2005

  109. חוק הגליל, התשמ''ח-1988

  110. חוק הגמלאות (השלמה לתוספת היוקר), התשמ''ט-1989

  111. חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס''ו-2006

  112. חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ''ז-1997

  113. חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה), התשס''ג-2003

  114. חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס''ו-2006

  115. חוק הגנת הדייר (מוסדות-ציבור), תשכ''ד-1964

  116. חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל''ב-1972

  117. חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), תשי''ב-1952

  118. חוק הגנת החייל (דירה), תש''ט-1949

  119. חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס''ח-2008

  120. חוק הגנת הפרטיות, התשמ''א-1981

  121. חוק הגנת הצומח, תשט''ז-1956

  122. חוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981

  123. חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס''ט-2009

  124. חוק הגנת השכר, תשי''ח-1958

  125. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, תשכ''ה-1965

  126. חוק הגנת סמלים, תשל''ה-1974

  127. חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש''ט-1949

  128. חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ''ט-1998

  129. חוק הדיינים, תשט''ו-1955

  130. חוק הדרכונים, תשי''ב-1952

  131. חוק הדרכים (שילוט), תשכ''ו-1966

  132. חוק ההגבלים העסקיים, התשמ''ח-1988

  133. חוק ההגנה על חוסים, תשכ''ו-1966

  134. חוק ההוצאה לפועל, תשכ''ז-1967

  135. חוק ההמרה לאירו, התשנ''ט-1999

  136. חוק ההסגרה, תשי''ד-1954

  137. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ''ט-1999

  138. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (סוגי חברות דלק הפטורות מרישום), התשס''א-2001

  139. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס''א-2001

  140. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס''ב-2002

  141. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס''ג-2002

  142. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס''ח-2008

  143. חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס''א-2001

  144. חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש''ס-2000

  145. חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ''ג-1993

  146. חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס''ט-2009

  147. חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ''ז-1967

  148. חוק ההתיישנות, תשי''ח-1958

  149. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס''ב-2002

  150. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס''א-2001

  151. חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס''ז-2007

  152. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ''ו-1996

  153. חוק הזרעים, תשט''ז-1956

  154. חוק החברה לישראל בע''מ, תשכ''ט-1969

  155. חוק החברות הממשלתיות (חברה להשקעות בהון סיכון), התשנ''ב-1992

  156. חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 3), התשמ''ט-1989

  157. חוק החברות הממשלתיות, תשל''ה-1975

  158. חוק החברות, התשנ''ט-1999

  159. חוק החוזים (חלק כללי), תשל''ג-1973

  160. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל''א-1970

  161. חוק החוזים האחידים, התשמ''ג-1982

  162. חוק החולה הנוטה למות, התשס''ו-2005

  163. חוק החומרים המסוכנים, התשנ''ג-1993

  164. חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ''ג-1982

  165. חוק החכרת מקרקעין (הוראות-שעה), תשי''ט-1959

  166. חוק החניכות, תשי''ג-1953

  167. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס''ז-2007

  168. חוק היטל על אשראי במטבע חוץ, התשמ''ז-1987

  169. חוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראת שעה), התשמ''ד-1984

  170. חוק היטל על הזמנת יתר בהנפקת מניות, התשמ''ג-1982

  171. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ''ב-1992

  172. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ''ג-1983

  173. חוק היטל על קניית מטבע חוץ, התשמ''ג-1983

  174. חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ''א-1991

  175. חוק הירושה, תשכ''ה-1965

  176. חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש''ע-2009

  177. חוק הכניסה לישראל, תשי''ב-1952

  178. חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה עשרה), התשס''ט-2009

  179. חוק הכנסת, התשנ''ד-1994

  180. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ''ב-1962

  181. חוק הלוואות לשכר לימוד, התשס''ב-2002

  182. חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס''ו-2005

  183. חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש''ע-2010

  184. חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס''ד-2004

  185. חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס''ה-2005

  186. חוק המוזיאונים, התשמ''ג-1983

  187. חוק המוסד העליון ללשון העברית תשי''ג-1953

  188. חוק המוסד העליון ללשון הערבית, התשס''ז-2007

  189. חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי''ג-1953

  190. חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס''ח-2008

  191. חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס''ג-2002

  192. חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס''ג-2002

  193. חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), תשל''ה-1975

  194. חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי''ח-1958

  195. חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי''ט-1959

  196. חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי''ט-1959

  197. חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ''ד-1963

  198. חוק המועצה לצמחי-נוי (ייצור ושיווק), תשל''ו-1976

  199. חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ''ח-1988

  200. חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ''ד-1994

  201. חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), תשל''ג-1973

  202. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ב-1972

  203. חוק המחאת חיובים, תשכ''ט-1969

  204. חוק המחשבים, התשנ''ה-1995

  205. חוק המטה לביטחון לאומי, התשס''ח-2008

  206. חוק המיטלטלין, תשל''א-1971

  207. חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ''ח-1988

  208. חוק המילוות (הוראות שונות), תשל''ח-1977

  209. חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ), התשנ''ב-1992

  210. חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), תשי''ז-1957

  211. חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי), התש''ס-1999

  212. חוק המכר, תשכ''ח-1968

  213. חוק הממשלה, התשס''א-2001

  214. חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ''ד-1993

  215. חוק המסחרי העותומני

  216. חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס''א-2001

  217. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ''א-1980

  218. חוק המעבר, תש''ט-1949

  219. חוק המפלגות (גביית סכומים לאוצר המדינה) (הוראת שעה), התשס''ח-2008

  220. חוק המפלגות, התשנ''ב-1992

  221. חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ''א-1991

  222. חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס''ח-2008

  223. חוק המקרקעין (תיקון מס' 2), תשל''ג-1972

  224. חוק המקרקעין, תשכ''ט-1969

  225. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם, תשי''ט-1958

  226. חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ''ה-1995

  227. חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ''ז-1997

  228. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס''ז-2007

  229. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''א-1981

  230. חוק המשכון, תשכ''ז-1967

  231. חוק המתווכים במקרקעין, התשנ''ו-1996

  232. חוק המתנה, תשכ''ח-1968

  233. חוק הנאמנות, תשל''ט-1979

  234. חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס''ו-2005

  235. חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש''ך-1960

  236. חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל''א-1971

  237. חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), תשי''ב-1952

  238. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי''ח-1957

  239. חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 10) תשל''ט-1979

  240. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי''ט-1959 נוסח משולב

  241. חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ''ו-1986

  242. חוק הסדרי משפט ומינהל (נוסח משולב), תש''ל-1970

  243. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ''ב-1992

  244. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ''א-1991

  245. חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה), התשנ''א-1991

  246. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס''ו-2006

  247. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס''ז-2007

  248. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ''ז-1996

  249. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ג-1992

  250. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ד-1994

  251. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ו-1995

  252. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשנ''ב-1992

  253. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ''ב-1992

  254. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש''ן-1990

  255. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ''ט-1989

  256. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ''א-1991

  257. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ''ב-1992

  258. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ''ה-1995

  259. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע, תשל''ח-1977

  260. חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ''ו-1985

  261. חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס''ח-2008

  262. חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ''ג-1993

  263. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ''ה-1995

  264. חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס''ה-2005

  265. חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש''ע-2010

  266. חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס''ח-2008

  267. חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס''ט-2008

  268. חוק הסדרת מקומות-רחצה, תשכ''ד-1964

  269. חוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה), התש''ס-2000

  270. חוק הסיוע המשפטי, תשל''ב-1972

  271. חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס''ו-2006

  272. חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ''ו-1996

  273. חוק הסכמים קיבוציים, תשי''ז-1957

  274. חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ''ו-1995

  275. חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ''ט-1969

  276. חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי-נפש ונעדרים), תשט''ו-1955

  277. חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ''ד-1994

  278. חוק הספורט, התשמ''ח-1988

  279. חוק הספריה הלאומית התשס''ח-2007

  280. חוק הספריות הציבוריות, תשל''ה-1975

  281. חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס''א-2000

  282. חוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985

  283. חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני-מחוז), תשכ''ד-1964

  284. חוק העובדים הסוציאליים, התשנ''ו-1996

  285. חוק העונשין, תשל''ז-1977

  286. חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ''א-1991

  287. חוק העלאת עצמותיו של הרצל, תש''ט-1949

  288. חוק העמותות, תש''ם-1980

  289. חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש''ע-2010

  290. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ''ו-1996

  291. חוק הערבות, תשכ''ז-1967

  292. חוק העתיקות, תשל''ח-1978

  293. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ''ב-1992

  294. חוק הפטנטים, תשכ''ז-1967

  295. חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ''ט-1999

  296. חוק הפיקוח על המטבע, תשל''ח-1978

  297. חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס''ז-2007

  298. חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ''ג-1993

  299. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס''ט-2008

  300. חוק הפיקוח על מעונות, תשכ''ה-1965

  301. חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי''ח-1957

  302. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ''א-1981

  303. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס''ה-2005

  304. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס''ה-2005

  305. חוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977

  306. חוק הפסקת הליכים ורישומים בענין תוכנית ההתנתקות התש''ע-2010

  307. חוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

  308. חוק הפרשנות, התשמ''א-1981

  309. חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס''ח-2008

  310. חוק הצהרות מוות, תשל''ח-1978

  311. חוק הצלילה הספורטיבית, תשל''ט-1979

  312. חוק הקאדים, תשכ''א-1961

  313. חוק הקולנוע, התשנ''ט-1999

  314. חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש''ן-1990

  315. חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ''ד-1984

  316. חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ו-2006

  317. חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל''ח-1978

  318. חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש''ם-1979

  319. חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), התשס''ח-2008

  320. חוק הרבנות הראשית לישראל, תש''ם-1980

  321. חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ''א-1991

  322. חוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל''ג-1972

  323. חוק הריבית, תשי''ז-1957

  324. חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי''ט-1959

  325. חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס''ח-2008

  326. חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ''ה-1965

  327. חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל''ה-1975

  328. חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה), התשס''ט-2008

  329. חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה), התשס''ט-2008

  330. חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשל''ז-1977

  331. חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ''ד-1964

  332. חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ''א-1961

  333. חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי''ז-1956

  334. חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ''ה-1995

  335. חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי''ח-1958

  336. חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש''ס-2000

  337. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש''ס-2000

  338. חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל''ו-1975

  339. חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ''ב-1991

  340. חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ''ג-1993

  341. חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל''ב-1972

  342. חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס''ח-2008

  343. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס''א-2001

  344. חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל''ח-1978

  345. חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ''ח-1988

  346. חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל''ו-1976

  347. חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי''ג-1953

  348. חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש''ם-1980

  349. חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ''ז-1987

  350. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים, התשס''ח-2008

  351. חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ''ז-1997

  352. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס''ז-2007

  353. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס''ז-2007

  354. חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ''ח-1988

  355. חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש, התשנ''ו-1996

  356. חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, התשנ''ו-1996

  357. חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ''ח-1988

  358. חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ''ג-1993

  359. חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ''ב-1991

  360. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס''ו-2005

  361. חוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ''ח-1988

  362. חוק הרשות לקידום מעמד האשה, התשנ''ח-1998

  363. חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס''ז-2007

  364. חוק השאלת ספרי לימוד, התשס''א-2000

  365. חוק השבות, תש''י-1950

  366. חוק השבת אבידה, תשל''ג-1973

  367. חוק השומרים, תשכ''ז-1967

  368. חוק השטחים התת-ימיים, תשי''ג-1953

  369. חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ''ד-1984

  370. חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ''ח-1998

  371. חוק השיפוט הצבאי, תשט''ו-1955

  372. חוק השכירות והשאילה, תשל''א-1971

  373. חוק השליחות תשכ''ה-1965

  374. חוק השמות, תשט''ו-1956

  375. חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ''ז-1967

  376. חוק השפיטה (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

  377. חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994

  378. חוק השתלת אברים, התשס''ח-2008

  379. חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס''ו-2005

  380. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי''ז-1957

  381. חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ''ה-1995

  382. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ''ה-1995

  383. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ''ב-1982

  384. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש''ל-1970

  385. חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס''ג-2003

  386. חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס''ג-2003

  387. חוק התכנון והבניה, תשכ''ה-1965

  388. חוק התניית מענקים ממשלתיים למפעלי תעשיה (תיקוני חקיקה), התשס''ו-2006

  389. חוק התרבות והאמנות, התשס''ג-2002

  390. חוק ועדות הכנסת (ועדת העבודה והרווחה), תשל''ז-1977

  391. חוק ועדות-חקירה, תשכ''ט-1968

  392. חוק ועדת שמיטה ממלכתית, התשס''ח-2008

  393. חוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס''ה-2005

  394. חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ''ח-1998

  395. חוק זכויות החולה, התשנ''ו-1996

  396. חוק זכויות הסטודנט התשס''ז-2007

  397. חוק זכויות התלמיד, התשס''א-2000

  398. חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס''ז-2007

  399. חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ''ד-1984

  400. חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס''א-2001

  401. חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס''ח-2008

  402. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש''י

  403. חוק זכות יוצרים, התשס''ח-2007

  404. חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל''ג-1973

  405. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי''ג-1953

  406. חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ''ו-1986

  407. חוק חג הסיגד, התשס''ח-2008

  408. חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, התשס''א-2000

  409. חוק חובת המכרזים, התשנ''ב-1992

  410. חוק חוזה הביטוח, התשמ''א-1981

  411. חוק חוזה קבלנות, תשל''ד-1974

  412. חוק חופש המידע, התשנ''ח-1998

  413. חוק חופשה שנתית, תשי''א-1951

  414. חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב-1972

  415. חוק חותם המדינה, תש''י-1949

  416. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש''ט-1949

  417. חוק חילוט רווחים מפרסומים שענינם עבירות, התשס''ה-2005

  418. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס''א-2001

  419. חוק חינוך מיוחד, התשמ''ח-1988

  420. חוק חינוך ממלכתי, תשי''ג-1953

  421. חוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי), התשמ''ב-1982

  422. חוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ''ג-1983

  423. חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי''א-1951

  424. חוק חסינות מדינות זרות, התשס''ט-2008

  425. חוק חקירת סיבות מוות, תשי''ח-1958

  426. חוק חתימה אלקטרונית, התשס''א-2001

  427. חוק טיפול בחולי נפש, התשנ''א-1991

  428. חוק יד יצחק בן-צבי, תשכ''ט-1969

  429. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, התשנ''ז-1997

  430. חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ''ג-1963

  431. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי''ט-1959

  432. חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל - יום שבתון) (הוראת שעה), התשנ''ח-1998

  433. חוק יום העצמאות, תש''ט-1949

  434. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ''ז-1997

  435. חוק יום ירושלים, התשנ''ח-1998

  436. חוק יחסי ממון בין בני-הזוג, תשל''ג-1973

  437. חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס''ג-2002

  438. חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 2), תשל''ב-1972

  439. חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי''ז-1957

  440. חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ''ה-1995

  441. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ''ה-1994

  442. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ''ה-1994

  443. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ''ה-1994

  444. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ''ו-1996

  445. חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ''ה-1995

  446. חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ''ח-1997

  447. חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס''ה-2005

  448. חוק יסוד הכנסת תיקון מס' 11

  449. חוק יסוד הכנסת

  450. חוק יסוד הממשלה

  451. חוק יסוד השפיטה

  452. חוק יסוד חופש העיסוק

  453. חוק יסוד ירושלים בירת ישראל תיקון

  454. חוק יסוד ירושלים בירת ישראל

  455. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

  456. חוק יסוד מבקר המדינה

  457. חוק יסוד מקרקעי ישראל

  458. חוק יסוד משק המדינה

  459. חוק יסוד נשיא המדינה, תשכ''ד-1964

  460. חוק יסודות המשפט, תש''ם-1980

  461. חוק יסודות התקציב, התשמ''ה-1985

  462. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ''ו-1985

  463. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס''ב-2002

  464. חוק כרטיסי חיוב, התשמ''ו-1986

  465. חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ''ח1998

  466. חוק לביטול דינים שנושנו, התשמ''ד-1984

  467. חוק לביטול המג'לה, התשמ''ד-1984

  468. חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ''ו-1996

  469. חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), תשל''ה-1974

  470. חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ''ז-1967

  471. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ''ח-1998

  472. חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס''ה-2005

  473. חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס''ח-2007

  474. חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ''ד-1984

  475. חוק להגנת הצומח (נזקי עזים), תש''י-1950

  476. חוק להגנת חיית הבר, תשט''ו-1955

  477. חוק להגנת מעגלים משולבים, התש''ס-1999

  478. חוק להגנת עדים, התשס''ט-2008

  479. חוק להגנת רכוש מופקד, תשכ''ה-1964

  480. חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ''ח-1998

  481. חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס''ה-2005

  482. חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ''ז-1967

  483. חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, תשכ''ט-1969

  484. חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חרום, תש''י-1949

  485. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס''ג-2002

  486. חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס''ה-2005

  487. חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים), תשי''ב-1952

  488. חוק להשקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 3), תש''ם-1980

  489. חוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ''א-1961

  490. חוק לייצוב המשק, התשמ''ה-1985

  491. חוק לימוד חובה, תש''ט-1949

  492. חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס''א-2001

  493. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ''א-1991

  494. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות, תשל''ה-1974

  495. חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ''ח-1998

  496. חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי''ד-1954

  497. חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ''ג-1983

  498. חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס''א-2001

  499. חוק למניעת מפגעים (בטיחות-מקררים), תשכ''ה-1965

  500. חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ''ב-1992

  501. חוק למניעת מפגעים, תשכ''א-1961

  502. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס''ח-2008

  503. חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי''ב-1952

  504. חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ''ז-1996

  505. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס''ז-2007

  506. חוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ''א-1991

  507. חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי''ד-1954

  508. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס''ט-2008

  509. חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), תש''ן-1990

  510. חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ''א-1990

  511. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ''א-1980

  512. חוק לעידוד השקעות-הון, תש''י-1950

  513. חוק לעידוד השקעות-הון, תשי''ט-1959

  514. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ''ב-1992

  515. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ''ד-1984

  516. חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס''ח-2008

  517. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש''י-1950

  518. חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ''ד-1994

  519. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ''ג-1992

  520. חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי''ד-1954

  521. חוק לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי, תשי''ז-1957

  522. חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס''ב-2002

  523. חוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה), התשנ''ד-1994

  524. חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון, התשס''ח-2008

  525. חוק לקיום צווים לפי תקנות-שעת-חירום בדבר תפיסת מקרקעים (שיכון מוסדות המדינה בירושלים), תש''י-1950

  526. חוק לשכת עורכי-הדין, תשכ''א-1961

  527. חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש''ע-2010

  528. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי''ט-1959

  529. חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי-גוף), תשכ''ד-1964

  530. חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש''ס-1999

  531. חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (תיקוני חקיקה), התשס''ב-2002

  532. חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), תש''ם-1980

  533. חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט''ו-1955

  534. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ''ד-1964

  535. חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (התחלת כהונה), התשנ''ד-1994

  536. חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), תשכ''ב-1962

  537. חוק לתיקון דיני מסים (חילופי-ידיעות בין רשויות המס), תשכ''ז-1967

  538. חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי''ח-1957

  539. חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל-דין), תשי''ח-1958

  540. חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי''ט-1958

  541. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), תשכ''ט-1969

  542. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), תשי''א-1951

  543. חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, תשי''ב-1952

  544. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי''ג-1953

  545. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס''ב-2002

  546. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס''ה-2005

  547. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 152 והוראת שעה), התשס''ז-2006

  548. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ''ז-1986

  549. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 72), התשמ''ז-1987

  550. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 82), התש''ן-1990

  551. חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס''ג 2003

  552. חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ''ג-1983

  553. חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשמ''ו-1986

  554. חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו– 2010 (הוראת שעה), התשס''ט-2009

  555. חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס''ג-2003

  556. חוק מבקר המדינה (נוסח משולב), תשי''ח-1958

  557. חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס''ה-2004

  558. חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, התשס''ג-2002

  559. חוק מגן דוד אדום, תש''י-1950

  560. חוק מוות מוחי-נשימתי, התשס''ח-2008

  561. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס''ח-2008

  562. חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), תשל''ג-1973

  563. חוק מחיקת הרשעות, התשמ''ב-1982

  564. חוק מטבע השקל החדש, התשמ''ה-1985

  565. חוק מידע גנטי, התשס''א-2000

  566. חוק מילווה המדינה, תשל''ט-1979

  567. חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 16), התשנ''ד-1994

  568. חוק מימון מפלגות, תשל''ג-1973

  569. חוק מימי-חופין, תשי''ז-1956

  570. חוק מיסוי מקרקעין (שבח, ורכישה), תשכ''ג-1963

  571. חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה), התשמ''ז-1987

  572. חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ''ו-1996

  573. חוק מירשם מילגות, תשל''ז-1976

  574. חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ''ד-1994

  575. חוק ממלאי תפקידים שיפוטיים (סייג למינוי) (תיקוני חקיקה), התשנ''א-1991

  576. חוק מניות בנקאיות בהסדר (הפחתת עמלות), התשמ''ה-1985

  577. חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס''ב-2001

  578. חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ''ג-1983

  579. חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ''ח-1988

  580. חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ''א-1961

  581. חוק מס הכנסה (הוראת שעה), התשנ''ג-1992

  582. חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''ד-1984

  583. חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון מס' 3), התשמ''ד-1984

  584. חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ''ב-1982

  585. חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''א-1981

  586. חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''ב-1982

  587. חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''א-1981

  588. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש''ן-1990

  589. חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ''ה-1985

  590. חוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ''ב-1992

  591. חוק מס מקביל (תיקון מס' 6), התשמ''ד-1984

  592. חוק מס מקביל, תשל''ג-1973

  593. חוק מס עזבון (ביטול), התשמ''א-1981

  594. חוק מס ערך מוסף, תשל''ו-1975

  595. חוק מס קניה (סחורות ושרותים), תשי''ב-1952

  596. חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 16), התשמ''א-1981

  597. חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 18), התשמ''ה-1985

  598. חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הוראת שעה), התשנ''ה-1995

  599. חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ''א-1961

  600. חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר), תשל''ו-1976

  601. חוק מס שבח מקרקעין (הוראת מעבר) (תיקון והארכת תוקף), תשל''ז-1977

  602. חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

  603. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12), התשמ''ב-1982

  604. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 15), התשמ''ד-1984

  605. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל''ה-1974

  606. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), תשל''ה-1975

  607. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), תש''ם-1980

  608. חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש''ט-1949

  609. חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ''ח-1968

  610. חוק מעונות יום שיקומיים, התש''ס-2000

  611. חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש''ס-2000

  612. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, תשי''ג-1952

  613. חוק מערכות תשלומים, התשס''ח-2008

  614. חוק מקרקעי ישראל, תש''ך- 1960

  615. חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ''א-1981

  616. חוק מרשם האוכלוסין, תשכ''ה-1965

  617. חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, תשכ''ח-1968

  618. חוק משפחות חד-הוריות, התשנ''ב-1992

  619. חוק משק המדינה (הוראות מעבר), תשל''ה-1975

  620. חוק ניירות ערך (הוראת שעה), התש''ן-1989

  621. חוק ניירות-ערך, תשכ''ח-1968

  622. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש''ס-2000

  623. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי''ד-1954

  624. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ''ח-1998

  625. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי''ז-1957

  626. חוק נכסי גרמנים, תש''י-1950

  627. חוק נכסי המדינה, תשי''א-1951

  628. חוק נכסי נפקדים (פיצויים), תשל''ג-1973

  629. חוק נכסי נפקדים, תש''י-1950

  630. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס''ו-2006

  631. חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס''ב-2002

  632. חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס''ב-2002

  633. חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס''ב-2002

  634. חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ''ב-1982

  635. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ''ו-1996

  636. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ''ו-1996

  637. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת),התשס''ח -2007

  638. חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), התשס''ו-2006

  639. חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ''ט-1999

  640. חוק סוכני המכס, תשכ''ה1964

  641. חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס''ב-2002

  642. חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס''ח-2008

  643. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס''ז-2007

  644. חוק סל הקליטה, התשנ''ה-1994

  645. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס''ה-2005

  646. חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), תשל''ט-1979

  647. חוק עבודת נוער, תשי''ג-1953

  648. חוק עבודת נשים, תשי''ד-1954

  649. חוק עדכון כתובת, התשס''ה-2005

  650. חוק עובדים זרים, התשנ''א-1991

  651. חוק עוולות מסחריות, התשנ''ט-1999

  652. חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה (הוראות מעבר), התשס''ז-2007

  653. חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ''ז-1967

  654. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש''ם-1980

  655. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (החזקת מקלטים), תשל''ו-1975

  656. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל''ב-1972

  657. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (חזיתות בתים), תשל''ב-1971

  658. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), תשל''ד-1974

  659. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים), תשל''ב-1972

  660. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) (מס' 2), תשל''ג-1972

  661. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) תשל''ג-1972

  662. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק מפגעים), תשל''ב-1972

  663. חוק עזר לדוגמה לעיריות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש''ם-1980

  664. חוק עזר לדוגמה לעיריות (החזקת מקלטים), תשל''ו-1975

  665. חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל''ב-1972

  666. חוק עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות בתים), תשל''ב-1972

  667. חוק עזר לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות), תשל''ד-1974

  668. חוק עזר לדוגמה לעיריות (שווקים), תשל''ג-1972

  669. חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), תשל''ב-1972

  670. חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ''ו-1996

  671. חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב) (ביטול), התשס''ד-2004

  672. חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ''ב-1981

  673. חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים) (ביטול), התשס''ד-2004

  674. חוק עזר לרשות הניקוז אילון-שורק (שמירה על רשת ניקוז), התשמ''א-1980

  675. חוק עזר לרשות הניקוז בשור (שמירה על רשת ניקוז), התשמ''א-1981

  676. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע (שמירה על רשת ניקוז), תשל''ט- 1979

  677. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר (שמירה על רשת ניקוז), התשמ''ד-1984

  678. חוק עזר לרשות הניקוז חוף-הכרמל (שמירה על רשת ניקוז), התשמ''א-1981

  679. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת (שמירה על רשת ניקוז), תש''ם-1980

  680. חוק עזר לרשות הניקוז מטה-יהודה (שמירה על רשת ניקוז), תש''ם-1980

  681. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים (שמירה על רשת ניקוז), תשכ''א-1961

  682. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש (שמירה על רשת ניקוז), תש''ם-1979

  683. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג (שמירה על רשת ניקוז), תשכ''ב- 1962

  684. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון (שמירה על רשת ניקוז), תשל''ט – 1979

  685. חוק עזר לרשות הניקוז נחל-אלכסנדר (שמירה על רשת ניקוז), תשכ''ב- 1962

  686. חוק עזר לרשות הניקוז נחל-חדרה (שמירה על רשת ניקוז), תשכ''ה- 1965

  687. חוק עזר לרשות הניקוז עמק-זבולון (שמירה על רשת ניקוז), תש''ם-1980

  688. חוק עזר לרשות הניקוז תמר (שמירה על רשת ניקוז), התשמ''ה-1985

  689. חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998

  690. חוק עיגול סכומים, התשמ''ו-1985

  691. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט''ז-1956

  692. חוק עידוד התעשיה (מסים) (תיקון מס' 4), תשל''ה-1975

  693. חוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ''ט-1969

  694. חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס''א-2000

  695. חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל''ט-1979

  696. חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל''ו-1976

  697. חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי''ח-1958

  698. חוק ערבות למשכנתאות, תשי''ב-1952

  699. חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל''ט-1979

  700. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ''ט-1989

  701. חוק פיצוי נפגעי פוליו, התשס''ז-2007

  702. חוק פיצויי-פיטורים, תשכ''ג-1963

  703. חוק פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי (תיקוני חקיקה), התשס''ו-2006

  704. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל''ה-1975

  705. חוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ''ט-1969

  706. חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ''ו-1996

  707. חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ''א-1961

  708. חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש''ס-2000

  709. חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ''ד-1994

  710. חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ''ד-1994

  711. חוק קביעת גיל, תשכ''ד-1963

  712. חוק קופת-חולים (איסור הגבלות), התשנ''ג-1993

  713. חוק קיזוז מיסים, תש''ם-1980

  714. חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ''ד-1994

  715. חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ''ד-1994

  716. חוק קרן היסוד, תשט''ז-1956

  717. חוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל''ז-1977

  718. חוק קרן וולף, תשל''ה-1975

  719. חוק קרן קיימת לישראל, תשי''ד-1953

  720. חוק קרנות פנסיה (קרנות חדשות) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994

  721. חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), התשנ''ד-1993

  722. חוק רואי חשבון, תשט''ו-1955

  723. חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל''ז-1977

  724. חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), תשל''ח-1977

  725. חוק רישוי עסקים, תשכ''ח-1968

  726. חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים), התשמ''ז-1987

  727. חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי''ג-1953

  728. חוק רמת הגולן, התשמ''ב-1981

  729. חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ''ג-1993

  730. חוק רשות העתיקות, התשמ''ט-1989

  731. חוק רשות מקרקעי ישראל, תש''ך-1960

  732. חוק רשות פיתוח (העברת נכסים), תש''י-1950

  733. חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ''ו-1996

  734. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ''ח-1988

  735. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ''ח-1998

  736. חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס''א-2001

  737. חוק שיווי זכויות האשה, תשי''א-1951

  738. חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס''ה-2005

  739. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס''ט-2009

  740. חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), תשכ''ט-1969

  741. חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי''ג-1953

  742. חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ''א-1961

  743. חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש''ס-2000

  744. חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ''א-1981

  745. חוק שירות המדינה (גימלאות) (הוראות מעבר), תשל''א-1971

  746. חוק שירות המדינה (גימלאות) (הוראת שעה), התשמ''ט-1989

  747. חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש''ל-1970

  748. חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה - פיצוי מיוחד לגמלאי שירותי הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר), התשס''ב-2002

  749. חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה - פיצוי מיוחד) (הוראת שעה), התשס''א-2001

  750. חוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט-1959

  751. חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 7), התשמ''ג-1983

  752. חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ''ג-1963

  753. חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי''ט-1959

  754. חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ''ט-1969

  755. חוק שירות הציבור (מתנות), תש''ם-1979

  756. חוק שירות התעסוקה, תשי''ט-1959

  757. חוק שירות נתוני אשראי, התשס''ב-2002

  758. חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ''ז-1967

  759. חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל''א-1971

  760. חוק שירותי הסעד, תשי''ח-1958

  761. חוק שירותי תיירות, תשל''ו-1976

  762. חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשס''ו-2006

  763. חוק שכר מינימום, התשמ''ז-1987

  764. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ''ו-1996

  765. חוק שמאי מקרקעין, התשס''א-2001

  766. חוק שמאי מקרקעין, תשכ''ב-1962

  767. חוק שמירת הנקיון, התשמ''ד-1984

  768. חוק שמירת הסביבה החופית, התשס''ד-2004

  769. חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי''א-1951

  770. חוק שריון שלילת זכות השיבה, התשס''א-2001

  771. חוק תאגידי מים וביוב, התשס''א-2001

  772. חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ''ב-1992

  773. חוק תגמולים לנשים השוהות במקלט לנשים מוכות (מענק הסתגלות) (הוראה שעה), התשס''ב-2002

  774. חוק תובענות ייצוגיות, התשס''ו-2006

  775. חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ''ב-1992

  776. חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס''ב-2002א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ
ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת
ביטוח

בנקאות

משפחה

מיסים

הגנת הצרכן

קניין רוחני

מנהלי

נזיקין

נדל"ן

סדר דין

פלילי

תעבורה

עבודה

מסחרי

דף הבית

פשיטת רגל